Soutěž O nejekologičtější třídu - 2.kolo - podzim 2014

 

Soutěž bude trvat 4 týdny. Od 10.11.2014. do 5.12. 2014.

Vyhrává třída, která bude mít největší počet bodů. Maximální počet je 100 b.

 

PRAVIDLA:

1. Kontrola roztříděného odpadu bude vždy ve čtvrtek (ekotým).

2. Vynesení tříděného odpadu vždy v pátek do 14.00 hod.

 

BUDE SE HODNOTIT:

1. Správnost roztřídění (plasty, papír, směsný odpad)

2. Čistota kolem kontejnerů ve třídě

3. Jsou-li odpady v pátek do 14.00 hod. vynesené

Soutěž O nejekologičtější třídu - 1. kolo - jaro 2014

V měsících květen a červen proběhla soutěž ve třídění odpadu mezi všemi třídami naší krásné školy. Soutěž o „Nejekologičtější třídu“ prověřila znalosti a především dovednosti ve třídění odpadu, kterým jsme se učili v průběhu tohoto i minulého školního roku. Na 1.stupni zvítězila třída 5.A, na 2. stupni byli „zlatí“ žáci 7.A. Nicméně vítězové jsme všichni - víme, jak na to a třídění odpadu se stalo přirozenou součástí našeho života!