EKOKODEX

Respektujeme se navzájem

Šetříme papírem

Šetříme vodou

Šetříme elektrickou energií

Snažíme se nevytvářet zbytečný odpad

Třídíme papír, plasty a hliník

Sbíráme použité baterie

Sbíráme PET víčka a hliník pro Šimonka Vaška

Udržujeme pořádek ve třídách a na chodbách

Pečujeme o školní zvířata

Zaléváme květiny

Neničíme školní majetek

Nekouříme, neužíváme návykové látky

Ekokodex naší školy