Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci
snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili
prostředí ve škole a jejím okolí.
 
  https://www.zsgenjanouska.cz/pic/logo_ekoskola.jpg

Den EKOŠKOL

7. listopad je pro naši Ekoškolu velkým dnem. Je to světový den Ekoškol a žáci se už třetím rokem snaží udělat něco pro přírodu, životní prostředí a Zemi. Protože tento den letos připadá na sobotu, slavili žáci ZŠ 5. května už v pátek. Téma našeho Dne Ekoškol: prostředí školy a recyklace.
A děly se úžasné věci. Každá třída šla svou cestou za společným cílem. Někteří se snažili využít použité PET láhve a vršky na umělecká díla, jiné třídy recyklovaly poškozené CD-čka a další se rozhodly zpracovat vyhozené dřevěné palety a stvořily posezení a stolky, aby mohly o přestávkách příjemně odpočívat.
A naše škola s báječnými žáky, skvělými učiteli a pracovitým Ekotýmem zase udělala velký kus práce.

ZŠ 5.května Rožnov p. R. je Ekoškolou

Naše témata: ODPADY a ENERGIE

..... a nově přidáváme další téma PROSTŘEDÍ ŠKOLY

HURÁ, SLÁVA, PARÁDA!!!

Jsme Ekoškolou! Získali jsme titul Ekoškola a 18. června 2015 si jedeme pro titul.