2016/2017

ODPADY
silné stránky slabé stránky
● Máme koše na třídění odpadu. Snažíme se dobře třídit. Třídíme sklo, papír, plasty. Dále baterie, nápojové kartony a hliník.                                                  ● U košů je vždy napsané, co kam patří a jak třídit. ● Ještě bychom chtěli třídit elektroodpad.           ● V některých třídách (především I. stupeň) ještě nejsou nové koše z finančních důvodů. 
● Gastroodpadu je obvykle 10-20 kg podle oblíbenosti podávaného jídla a je odvážen dle smlouvy. Nic se nevyhazuje, lidé to používají           pro zvířata.  ● Některé děti schválně vyhazují jídlo.
● Nebezpečný odpad (např. zářivky, štětce, nádoby od barev aj.) odváží pan školník do sběrného dvora. ● Nejlepší by bylo tento odpad vůbec nevytvářet.
● Exkurze na skládky a třídírny odpadu pravidelně uskutečňujeme. Letos byli osmáci. I. stupeň navštěvují sběrný dvůr. Dozvěděli jsme se, že třídění pomáhá naší planetě. ● Někteří lidé netřídí i přestože ví, jak je to důležité. Často jsou líní nebo bezohlední.
● Uklízíme okolí školy, abychom měli čisté a hezké prostředí. Každá třída má 2x do roka službu ● Lidé, kteří chodí do našeho areálu školy odpoledne a večer, to tu znečišťují.
● Dokumenty, které učitelé tisknou jsou obvykle oboustranné a s úsporou toneru. Tzv. šmíráky se také používají na písemky. Šetříme papír. ● Ve školství je velká spotřeba papíru.
● Školní bufet nemáme, kvůli "pamlskové vyhlášce". Děti by se měli stravovat zdravě. ● Když si někdo zapomene svačinu, nemá žádnou možnost, jak se najíst.
● Kancelářské potřeby (sešity, papíry do tiskárny a kopírky, lepidla apod.) objednávají zaměstnankyně školní kanceláře. Při výběru se řídí svými dlouholetými zkušenostmi s prodejci a snaí se hledat, co nejnižší ceny. ● Většina papírenských potřeb, které škola používá je bohužel nerecyklovaných.
  ● Do školy přichází denně mnoho informačních letáků a brožur. Zkusíme zjistit, jaké množství   v kg toho je.
● Poblíž naší školy není žádná černá skládka. Je to nebezpečné a škodlivé pro přírodu a pro lidi.  
   
   
   
   
VODA
silné stránky slabé stránky
● Spotřeba vody - snažíme se šetřit vodou. Ve všech třídách a na záchodech jsme rozmístili informační cedulky  na podporu šetření vodou. Průměr spotřeby vody na osobu za rok je cca 5,1 m3. ● Někteří žáci nechávají schválně  puštěnou vodu. 
● Pan školník kontroluje pravidelně kohoutky a záchody. Pokud zjistí chybu nebo mu ji někdo nahlásí, vždy vše opraví. ● Chybí pákové baterie, což je lepší než ty současné. Bohužel je  to záležitost financí.
● V naší škole máme 38 záchodů s klasickým splachováním, 18 s dvojím splachováním a 29 pisoárů. Žádný záchod neprotéká. A když se tak stane, pak náš pan školník vše vzorně ihned opraví. ● Je třeba záchody zmodernizovat a pořídit na všechny dvojí splachování. A tak se postupně děje. Začalo se již u družin a tělocvičen a chystá se oprava záchodů i na II. stupni.
● Víme, jakou máme spotřebu vody a víme, že v roce 2016 bylo ušetřeno větší množství než v jiné roky, ale neznáme příčinu. ● Nevíme příčinu této úspory a neumíme to zjistit.
● Mnoho čistících a pracích prostředků, které se ve škole používají, mají značku: ekologicky šetrný výrobek. ● Není dost financí, aby vše bylo EKO. Někteří žáci záměrně vylévají tekuté mýdlo do odpadu.
  ● Nemáme jímku na dešťovou vodu. Zatím to není potřeba, protože nemáme jak ji využít. Nemáme školní zahradu, ale vše se chystá.
● I. stupeň chodí čistit studánky nebo okolí Bečvy. Většinou na Den Země.  
   
   
PROSTŘEDÍ ŠKOLY
silné stránky slabé stránky
● Pan školník nakupuje a používá k nátěrům pouze neškodlivé barvy a nátěry. ● žáci velmi často z nudy ničí dekorace školy, nábytek aj.
● Naše škola obnovila nádoby na květiny téměř          v celé škole (zatím kromě I. stupně). Nové nádoby jsou  hydroponické. ● Dokončit nákup a výsadbu                                 do hydroponických nádob. Z finančních důvodů se na tom pracuje postupně.
● Do vestibulu byli pro žáky a návštěvy nakoupeny  3 sedací soupravy ve veselých barvách. ● Někteří žáci to ničí.
● 8.B v roce 2015 vyrobila pro ostatní paletový nábytek (v rámci Dne Ekoškol - 7.11.), který je na chodbě v 1. patře II. stupně. Také zde p. uč. Vidlička zřídil sdílenou knihovnu. ● Žáci jej opravdu hodně využívají. Ale opět jsou tu i takoví, kteří to ničí a nechávájí zde po sobě odpadky.
● Školní hřiště je přístupné v tělesné výchově, o velké přestávce a odpoledne po vyučování. ● Je třeba zmodernizovat hřiště
● Máme prostor mezi pavilony na školní přírodní zahradu. Již jsme udělali plán tohoto prostoru. ● Je třeba vybudovat školní přírodní zahradu a v ní přírodní učebnu. Chybí prolézačky pro menší děti i záhony ….
● Žáci na Den Ekoškol vytvořili závěs z pet lahví a umístili jej k družině. Také vytvořili z pet víček květiny na chodbách a závěs z CD-ček.  
● Ekotým vyrobil dekoraci na chodbu u šaten na I. stupni - pastelky z kobercových rour (recyklace).  
  ● Špatná orientace návštěvníků v naší škole. Chceme vyrobit rozcestník, který umístíme hned u vchodu do školy.
● Žáci mají ve volném čase k dispozici stolní tenis, stolní fotbal, tělocvičny nebo školní hřiště (o velké přestávce), skákací panák herna (I. stupeň).  
● Snažíme se ochraňovat zvířata,  co se k nám chodí pást (srny, zajíce).  
● O okolí školy se stará pan školník. Seká trávu, stříhá stromy a keře, v zimě odklízí sníh. Vše dělá velmi pečlivě a pěkně.  
● Na školním pozemku mnáme velké množství keřů a stromů a také ovocný sad. Také je zde velké množství ptáků (straky, sojky, žluny, poštolky …), chodí se k nám pást srnky a zajíci.