Sběr papíru

(přidáno 2014-06-09)

Ve dnech 2. až 4. června 2014 proběhla na naší škole soutěž mezi třídami ve sběru starého papíru. Během těchto dní donesli žáci do školy celkem 3 545 kilogramů starého papíru. O toto číslo se největší měrou zasloužila třída 4.A, která se stala absolutním vítězem. Třídy, které se umístily na prvních třech příčkách v obou kategoriích, byly odměněny diplomem a sladkou odměnou. Navíc 4.A a 9.B získávají den dle vlastního přání po domluvě s třídním učitelem.

Výsledky:

1. stupeň:

·  1. místo 4.A: 737 kg

·  2. místo 2.A: 559 kg

·  3. místo 4.B: 367 kg

2. stupeň:

·  1. místo 9.B: 244 kg

·  2. místo 7.B: 150 kg

·  3. místo 6.B: 140 kg

Sběr papíru

Poznej a chraň! – krajské kolo

(přidáno 2014-05-01)

Ve středu 23. dubna a v pondělí 28. dubna 2014 se v Želechovicích konalo krajské kolo přírodovědné soutěže Poznej a chraň! V mladší i starší kategorii reprezentovala naši školu celkem 4 družstva, která se rozhodně ve startovním poli neztratila. Družstvo ve složení Veronika Sklenářová, Nasťa Butok a Dominik Melichařík z 5.A se umístilo na 4. místě pouze jediný bod za stupněm vítězů a družstvo ve složení Maruška Křížková (7.A), Míša Špačková (7.B) a Nela Křenková (7.A) získalo krásné třetí místo.

Poznej a chraň! – krajské kolo

Den Země

(přidáno 2014-04-21)

Den Země prožily v úterý 22.4.2014 děti z 1. stupně se svými vyučujícími velmi pestře. Uklidily okolí školy a dále pokračovaly třídními projekty se společným názvem: Víte, že…

Výstupy jednotlivých tříd, které se zabývaly palčivými tématy naší planety, ozdobily schodiště u Stromu proměn. Poskytly tak i ostatním spolužákům zajímavé informace, návrhy na zlepšení našeho životního prostředí i výsledek ankety redaktorů TV Země. Všechny potěšilo, s jakou zodpovědností se děti svátku naší planety zhostily.

Den Země

Poznej a chraň! – okresní kolo

(přidáno 2014-04-21)

Ve čtvrtek a pátek 10. a 11. 4. 2014 proběhlo ve Vsetíně okresní kolo soutěže Poznej a chraň!. Letošní téma bylo „Pod dubem, za dubem aneb lesy ve Zlínském kraji a život v nich“. Soutěž měla dvě části – test teoretických znalostí a praktickou poznávací část. Naší školu reprezentovalo pět tříčlenných družstev. V mladší kategorii se naši žáci umístili na 1. a 2. místě, ve starší kategorii získali 2., 3. a 4. místo a ZŠ 5. května se stala nejúspěšnější školou v soutěži.

Poznej a chraň! – okresní kolo

Exkurze v čističce odpadních vod

(přidáno 2014-03-30)

V sobotu 22.3.2014 slavil celý svět Světový den vody. Žáci 7. ročníku se účastnili Dne otevřených dveří v čističce odpadních vod v Zubří. Měli možnost s odborným výkladem si prohlédnout veškeré provozy, byli poučeni o procesech, které jsou nutné pro to, aby se odpadní voda mohla vrátit zpět do řeky Bečvy. A protože byl nádherný jarní den, k přesunu využili cyklostezku.

Exkurze v čističce odpadních vod

Víčka pro Elišku II.

(přidáno 2014-03-30)

Třetí březnový týden opět odvezlo nákladní auto přes 70 kg plastových víček malé Elišce, kterou tímto způsobem podporují naši žáci a pomáhají tak ke zlepšení jejího zdravotního stavu. Výtěžek z odevzdaných víček již stačil na léčebný pobyt v lázních v Klimkovicích, kde 17.3.2014 nastoupila na šestitýdenní rehabilitační pobyt.

Víčka pro Elišku II.

Tonda Obal na cestách

(přidáno 2014-03-24)

V pondělí 17.3. a v úterý 18.3.2014 se uskutečnily na naší škole besedy s ekologickým zaměřením Tonda Obal na cestách. Besed se zúčastnily téměř všechny třídy 1. i 2. stupně. Děti se dozvěděly, jak se správně třídí odpad a kam ho mohou vyhodit. Také se dozvěděly, co se děje s odpadem poté, co ho vyhodí. Besedy byly velmi zajímavé. Největší zajímavosti pro děti bylo, že se PET-láhev rozkládá 100 i více let. Všem se besedy velmi líbily a děti získaly řadu nových informací o třídění odpadu.

Tonda Obal na cestách

Šetříme elektřinou - popis vypínačů

(přidáno 2014-02-12)

Žáci naší školy se snaží šetřit elektřinu. Náš Ekotým vyrobil popisky pro všechny vypínače na I.stupni , aby všichni věděli, který vypínač patří k daným světlům  nemuseli namátkou zkoušet a zbytečně tak rozsvěcovat nechtěná světla. Doufáme, že ušetříme co nejvíce elektřiny.

Šetříme elektřinou - popis vypínačů

Beseda o drogové problematice

(přidáno 2014-02-08)

Ve čtvrtek 6.února 2014 měli žáci 9. tříd možnost pohovořit s panem Romanem Povalou na téma „Život v závislosti“ - besedě týkající se drogové problematiky. Emotivní výklad o vlastní zkušenosti pana Povaly s drogami, doplněný fotografiemi a různými příběhy pohltil všechny. Žákům byla zodpovězena řada otázek týkajících se drog, jejich užívání a vlivu na tělesnou a duševní schránku člověka. Žáci byli například seznámeni s mužem, který po dlouholetém užívání drog skončil na vozíku se zcela zničeným tělem. Pan Povala je přinutil zamyslet se nad cenou svého života a žáci po besedě dlouho diskutovali na téma image, sny a cíle života.

Beseda o drogové problematice

Víčka pro Elišku

(přidáno 2013-12-22)

Žáci naší školy již druhý rok sbírají víčka z PET lahví. Dlouho jsme přemýšleli, jak tuto aktivitu smysluplněji využít a rozhodli jsme se víčka věnovat malé Elišce Němcové z Lichnova. Jsou jí teprve 3 roky a narodila se předčasně s dětskou mozkovou obrnou. Musí hodně cvičit, aby se naučila chodit, a k tomu potřebuje pomůcky, aby se jí správně vyvíjely svaly. Výtěžek za odevzdaná víčka bude sloužit nejen na nákup těchto pomůcek, ale také na léčebný pobyt v lázních a rehabilitace, kde bude zlepšovat stabilitu a motoriku. V předvánočním týdnu jsme Elišce odvezli celkem 15 velkých pytlů plných víček, vážily téměř 180 kg. Jsme velmi rádi, že můžeme Elišce pomáhat …

 

Víčka pro Elišku

Beseda ve 4.A o společenstvech vod

(přidáno 2013-11-26)

Dne 19. 11. 2013 obohatil dětem ze 4.A výuku o společenstvech vod pan Jaromír Karafiát. Ve své prezentaci přiblížil žákům rostliny a živočichy našich vod - i s jejich vývojovými stadii. Seznámil žáky s hmyzem a rybami žijícími v řece Bečvě a taky s obojživelníky, ptáky, savci a plazy, kteří se v jejím povodí vyskytují. Děti se aktivně do názorného programu proloženého soutěžními otázkami zapojovaly a odnesly si mnoho zajímavých informací, včetně poučení o ochraně přírody.

Beseda ve 4.A o společenstvech vod

Páťáci se zúčastnili přírodovědné soutěže Jaloveček

(přidáno 2013-11-12)

V pátek 8.11.2013 se devět páťáků tvořících tři soutěžní týmy zúčastnilo přírodovědné soutěže Jaloveček. Tématem soutěže byly houby a lesní plody. Soutěž měla dvě části - písemný test a praktickou, poznávací, část. Součástí soutěže byla také chuťová poznávačka či skládání pexesa na čas. Naši žáci se ve velké konkurenci 130 soutěžících neztratili, skončili těsně pod stupněm vítězů. V rámci přípravy na soutěž vyráběly soutěžní týmy ve škole obrázky na dané téma a jejich zdařilá díla jsou vystavena ve věži vsetínského zámku.

Páťáci se zúčastnili přírodovědné soutěže Jaloveček

Světový den Ekoškol

(přidáno 2013-11-12)

Ve čtvrtek 7.11.2013 se naše škola zapojila do Světového dne Ekoškol (World Days of Action). Vybrali jsme si téma Energie a ve všech třídách jsme se snažili sestavit pestrý a různorodý program, který žákům pomohl vytvořit si představu nejen o původu energie, různých druzích energie, ale také zamyslet se nad tím, jak energií šetřit. Děti se seznámily s historií svítidel a zdroji energie v historii, zkusily si vypočítat úsporu energie ve třídách a stanovily si pravidla třídy směřovaná k úspoře energie, jimiž se budou řídit. Vytvořili si obrázkový slovník ekologických pojmů a přeložily je do angličtiny, svá pozorování zpracovaly a zapsaly na PC a výtvarně ztvárnily témata Slunce, Žárovka a Formy světla a osvětlení. Věříme, že se podařilo tímto jedinečným dnem malinko změnit něco k lepšímu nejen na naší škole.

Světový den Ekoškol

Oslava Dne stromů

(přidáno 2013-10-29)

Den stromů oslavili žáci 5.A v pondělí 21.10.2013 v krásném parku zámku Lešná u Valašského Meziříčí. Společně prožili staré tradiční zvyky, které se váží k uctívání stromů. Z listí, větviček a plodů stromů seskládali krásné obrazy stromu a hada. Zpívali a přáli stromům klidné přečkání zimy, hodně vláhy na jaře a co nejméně lidí, kteří stromům ubližují. Žáci si připoměli, jak jsou pro nás stromy důležité a jak je můžeme chránit a pomáhat jim. Na památku si vyrobili sádrový obtisk smrkové větvičky a amulet, který jim bude připomínat tento krásný den.

Oslava Dne stromů

Letové ukázky dravců

(přidáno 2013-10-20)

V pátek 18. října 2013 se opět po několika letech představili našim žákům na školním hřišti draví ptáci. Pracovníci společnosti Seiferos seznámili děti se životem těchto opravdu zajímavých zvířat a předvedli jim i ukázky loveckých dovedností létajících dravců. Některé děti si vyzkoušely přistání dravců na ruku a byl to pro ně opravdu nevšední zážitek …

Letové ukázky dravců

Zdravá pětka u prvňáčků

(přidáno 2013-10-16)

V pondělí 14.10.2013 absolvovali žáčci prvních tříd výukový program Zdravá pětka. Dozvěděli se vše o zdravé výživě, kolikrát denně a co bychom měli jíst a své poznatky zúročili v zábavných hrách a soutěžích. Nakonec si sami naservírovali zdravou svačinku a jejich výtvory z ovoce a zeleniny vypadaly na talíři opravdu lákavě….

Zdravá pětka u prvňáčků

Ocenění za sběr PET lahví

(přidáno 2013-10-16)

Ve středu 9. října 2013 proběhlo v obřadní síni Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm slavnostní vyhlášení nejlepších žáků ve sběru PET lahví za školní rok 2012/2013. Žáci naší školy odevzdali celkem 38 843 PET lahví a obsadili tak v konkurenci všech rožnovských škol pěkné 4. místo.

Nejlepšími sběrači byli:

  1. Eva Indráková ze 2.A – 6 354 ks
  2. David Šimša ze 3.B – 2 380 ks
  3. Linda Jurková ze 4.A – 1 677 ks

Blahopřejeme! Poděkování patří všem dětem, které se do soutěže zapojily.

Ocenění za sběr PET lahví

Třídíme odpad

(2013-10-11)

Naše škola je již druhý rok přihlášena do mezinárodního vzdělávacího programu Ekoškola. Hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí. Naším tématem jsou Odpady a jejich správné třídění. Od města Rožnova p.R. jsme pro školu získali třídící nádoby, které doplní ty, které si žáci sami vyrobili pro třídění ve třídách.

 

Třídíme odpad