2015/2016

12.5.2016 Přátelská návštěva v Ekoškole Štramberk

         Ve dne 12. 5. 2016 se Ekotým vypravil na výlet do Štramberku. Kde navštívil školu, se kterou spolupracuje. Jejich Ekotým nás provedl po škole a vyměnili jsme si spoustu nápadu a názoru.

         Poté jsme se vydali na výlet do jeskyně Šipka, která je jen kousek od školy a byla tam objevena kost pravěkého člověka. Přesněji člověka neandrtálského. Dále jsme navštívili štramberskou Trúbu část štramberského hradu. Jde o strážní věž a všichni zvládli vyšlapat 159 schodů. Nakonec jsme si na náměstí dali rozchod, abychom jsme si mohli koupit nějaké suvenýry jako třeba Štramberské uši. Byly moc dobré. Výlet se nám podařil a celou dobu jsme měli hezké počasí. Na oběd jsme se vrátili do naši školy. A nakonec se rozešli domů.

6.5.2016 DEN ČINU (Litter Less)

Mezinárodní kampaň Litter Less – Když méně znamená více, aneb Snižme množství odpadu
Naše škola se letos  připojila k mezinárodní kampani Litter Less. Cílem kampaně je vést žáky a jejich prostřednictvím i rodiče ke snižování množství odpadu ve škole i doma. Žáci v rámci kampaně navrhují a dělají opatření, která vedou k předcházení vzniku odpadu. Kampaň využívá metodiky 7 kroků programu Ekoškola. Žáci tedy nejprve zjišťují, co by bylo potřeba ve škole v oblasti snižování množství odpadu zlepšit, poté plánují jednotlivé aktivity, které průběžně realizují. Do kampaně je zapojená celá škola. Náš Den činu proběhl v pátek 6.5.2016. Žáci 5. – 8. ročníku se rozdělili do 23 smíšených družstev a vydali se do okolí školy plnit různé sportovní a zábavné ekologické úkoly na stanovištích, kde učitelům pomáhali žáci 9. ročníku. V rámci úkolů žáci za použití vršků z PET lahví vyrobili krásné květiny, které následně vyzdobí naši školu. Jedním z cílů našeho snažení v rámci kampaně Litter Less bylo snížit spotřebu igelitových nákupních tašek. Proto si žáci vymalovali vlastní textilní nákupní tašky logem školy. Při hodnocení výsledků rozhodoval počet získaných bodů a dosažený čas.
Výsledky:
1. místo Tomáš Strnadel (8.B), Adam Jurajda (7.B), Vojtěch Vrečka (7.B), Natálie Glumbíková (6.A), Nikola Mičolová (5.B), Patrik Lacina (5.A)
2. místo Lukáš Skalík (8.A), Nikola Fiurášková (8.B), Ladislav Škrobák (7.A), Sarah Jane Simsa (7.B), Tereza Křenková (5.A)
3. místo Jakub Bělunek (8.A), Alžběta Barošová (8.B), Kristýna Jochcová (7.A), Jiří Kloss (6.A), Ondřej Polášek (5.B), Vendula Kubáňová (5.A)

Den činu 6.5.2016

Sběr papíru 2015/2016

I v letošním školním roce se uskutečnil sběr starého papíru. Ale tentokrát to nebyla nárazová červnová akce, ale dlouhodobá téměř celoroční práce. Ty nejpracovitější třídy měly přislíben den podle vlastní volby. A tak se sbíralo a sbíralo a každou středu nosilo a nosilo k panu školníkovi. A toto jsou ti nejlepší: I.B, III.B a VIII.B.

22. DEN ZEMĚ 2016

Den EKOŠKOL 2015

7. listopad je pro naši Ekoškolu velkým dnem. Je to světový den Ekoškol a žáci se už třetím rokem snaží udělat něco pro přírodu, životní prostředí a Zemi. Protože tento den letos připadá na sobotu, slavili žáci ZŠ 5. května už v pátek. Téma našeho Dne Ekoškol: prostředí školy a recyklace.
A děly se úžasné věci. Každá třída šla svou cestou za společným cílem. Někteří se snažili využít použité PET láhve a vršky na umělecká díla, jiné třídy recyklovaly poškozené CD-čka a další se rozhodly zpracovat vyhozené dřevěné palety a stvořily posezení a stolky, aby mohly o přestávkách příjemně odpočívat.
A naše škola s báječnými žáky, skvělými učiteli a pracovitým Ekotýmem zase udělala velký kus práce.

 

Den EKOŠKOL 2015

4. schůzka Ekotýmu (velká) 27.10.2015

Milí Ekotýmáci,
další velká schůzka Ekotýmu bude 27. října 2015.
Nejprve jděte po 5. vyučovací hodině na oběd a pak se sejdeme 6.vyučovací hodinu v učebně přírodopisu.  Předpokládaný konec schůzky 14.00 hod. Kdo ji povede se stále ještě neví! :-)

 

3. schůzka Ekotýmu (malá) 13.10. 2015

Blíží se 7. listopad tedy DEN EKOŠKOL. A tak jsme plánovali, jak tento významný den oslavíme.

Naplánovali jsme zvelebování školy. Máme několik nápadů a je třeba začít sbírat:

- nesmáčklé PET láhve

- plastové vršky, víčka z PET lahví, plastových krabiček, kyblíčků ....

  v zelené a červené barvě

- papírové roličky z papírových kuchyňských utěrek

- nefunkční CDčka

 

2. schůzka Ekotýmu (velká) 29.9.2015

Schůzku vedla Kristýna Orságová. Původně ji měla vést i s Michalem Kubáněm, ale ten onemocněl.

Rozdělovali jsme si role v Ekotýmu. Pracovali na analýze k tématu PROSTŘEDÍ ŠKOLY. A rozebírali jsme nedostatky na naší škole a co s tím.

1. schůzka Ekotýmu (malá) 15.9.2015

Úvodní schůzka. Ujasňovali jsme si seznam Ekotýmáků a domlouvali se na úkolech na Velkou schůzku Ekotýmu a na jejím termínu. Ten jsme si domluvili na 29.9.2015.